ரூ150 செலுத்திய நண்பர்கள் கவனத்திற்கு

வணக்கம் நண்பர்களே!

எங்களுக்கு ரூ150 செலுத்தி ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்த நண்பர்களுக்கு முதலாவதாக நன்றியை சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன்.

நாங்கள் தற்போது நமது செயலியில் பிரைம் பக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம்.

நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த சேவையை உங்களுக்கு 5 மாதங்களுக்கு இலவசமாக தரஉள்ளோம்.

நீங்கள் செய்ய வேண்டியது

7708631977 என்ற எண்ணில் அழைத்து ரூ150 செலுத்தியதற்கான விபரங்களை தெரிவிக்கவும்……

நன்றி!

(ராஜகிருஷ்ணன்)